Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih korisnika www.gearupshop.eu stranica, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

Prije pristupa određenim sadržajima za korisnike je obvezna registracija koja uključuje dobrovoljno unošenje vlastitih osobnih podataka. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim uvjetima korištenja, a na temelju kojih se prodavatelju daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje ove web stranice.
Korisnik prilikom registracije daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje ove web stranice, uključujući:
suglasnost da Prodavatelj može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa s kupcima te unapređenja usluga. Prodavatelj navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba;
potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
suglasnost da mu se prodavatelj može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;
davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha
Prodavatelj će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim uvjetima korištenja. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

Prodavatelj neće razotkriti osobne podatke korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.

Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe prodavatelja.

Prodavatelj se obvezuje korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ako korisnici zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, prodavatelj će takve podatke izmijeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranici.

Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.
Osobni podaci korisnika štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te ih prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke vaše narudžbe. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka.

Prodavatelj ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane koja enkripcijom štiti vaše podatke.
Prodavatelj jamči da e-mail adresu i ostale podatke korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba